zegel FV Westkust officiële Vlaamse Leeuw

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN   REGIO WESTKUST


BestuurEREGALERIJ


Georges Verschooris - stichter voorzitter 1995-2001. (+2001)
Jef Cailliau (+2017. In memoriam: zie NB_2011-2020, jrg. 17 nr. 1 p. 2 t/m 5).

DAGELIJKS BESTUUR


Joeri Stekelorum - voorzitter (sedert 2001). Chantal Loones - ondervoorzitter - team BP - facebook.
Philip Overbergh - bestuurslid - secretariaat en redactie. Gabriël Van Canneyt - bestuurslid - transcripties.
Dirk Cailliau - bestuurslid - beheer databank BP en RB. Marc Derudder - bestuurslid - penningmeester.
Hilon Vanleenhove - bestuurslid.
Pierre Ryckaert - bestuurslid - updaten website. Marleen Beerneel - bestuurslid.
Françoise Monserez - bestuurslid. Caroline Beele - bestuurslid.

Koksijde Veurne