zegel FV Westkust officiële Vlaamse Leeuw

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN   REGIO WESTKUST


Archief


Ons voor het publiek toegankelijk archief bestaat in hoofdzaak uit twee blokken:
   - documenten op papier enerzijds en
   - gedigitaliseerd materiaal anderzijds.

Van het "papieren archief" is een groot deel tevens gescand en bijgevolg ook digitaal beschikbaar voor opzoekingen in ons intranet.
Het gaat dan in hoofdzaak over klappers en bewerkingen van parochieregisters en akten Burgerlijke Stand. Er is beslist om die papieren documenten beschikbaar te houden voor onze bezoekers en ze te stockeren in de bibliotheek.
Het blijkt inderdaad dat toch een aantal van onze bezoekers liever ook die papieren documenten ter hand nemen, soms gecombineerd met opzoekingen in ons ditiaal archief.
Door te klikken op "Bibliotheek" in deze navigatiebalk komt U op de pagina met de nodige uitleg desbetreffende.
Er bevindt zich ook een stukje papieren documentatie in de "Leeszaal" (zie de pagina "Leeszaal" voor details).

Het digitale gedeelte kan enkel bekeken worden op ons intranet via de computers die in de leeszaal staan opgesteld (ga via de navigatiebalk naar de paginas "Intranet" en "BP & RB" voor details).


scanlokaal
Onze nieuwe professionele scanmachine !!Sedert enkele jaren hebben we geïnvesteerd in een kwaliteitsscanner. Het aantal te digitaliseren BP en RB ligt regelmatig tamelijk hoog. Schenkingen en omruilingen allerhande betreffen soms vele duizenden papieren documenten. Die dienen voorgesorteerd te worden (op wat we al hebben) en nadien gescand, dat alles met een handvol vrijwilligers.
Het voorsorteren blijft altijd manuele arbeid maar onze nieuwe scanner kan op enkele uren toch wel duizenden documenten digitaliseren ... Hopelijk is het apparaat nog een lange levensloop gegund want een professionele machine impliceert een "professionele prijs" ! De aankoop ervan is dan ook een serieuze investering geweest. Wij danken van harte voor de projectondersteuning bij deze aankoop (bekijk ook CERA op Facebook).
De gescande beelden worden door het apparaat genummerd en dienen dan nadien nog juist "benoemd" te worden, een werkje waar voor wat de BP betreft een software programma wordt uitgetest maar dat volledig manueel gebeurt voor de RB.

Koksijde Veurne