zegel FV Westkust officiële Vlaamse Leeuw

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN   REGIO WESTKUST


Activiteitenaktiviteiten

U is benieuwd naar onze activiteitten ? Dat hebben we graag ! We delen dan ook met plezier onze kalender die door Covid-19 meer dan twee jaar verplicht leeg is gebleven.AGENDA:De activiteitenkalender voor het jaar 2022 begint heel "dunnetjes" te worden.
Zulks impliceert enerzijds dat 2022 op de spreekwoordelijke "laatste benen" begint te lopen maar anderzijds houdt dat ook in dat na de volgende "Raad van Bestuur" onze vereniging een serieuze inspanning zal doen om U voor 2023 opnieuw een aantal interessante activiteiten voor te stellen.- 11 december 2022: Voordracht door Joeri Stekelorum “Op zoek naar Gaston Lejeune” n.a.v. het uitgegeven boek "Gaston Lejeune. Een halve eeuw architectuur in Koksijde".
  - Komen aan bod: gebruik van
    - Burgerlijke stand, bevolkingsregisters, familie-archief, oude kranten
    - Gemeentelijke archieven
    - Archieven van notarissen
    - Archief van het hypotheekkantoor
    - Provinciaal archief
    - Historische kaartmateriaal


- 27 januari 2023: Nieuwjaarsreceptie.Onze activiteiten komt U ook via de website Uit in Vlaanderen aan de weet !
Ga er zeker af en toe eens een kijkje nemen !!
Van een aantal voorbije activiteiten is een chronologisch overzicht beschikbaar.

Koksijde Veurne