Sedert enige tijd reeds beschikt FV-Westkust over een uitzonderlijke collectie van bidprentjes ( ong. 600 000 eks.).Dank zij de hulp van vele vrijwilligers zijn wij erin geslaagd om een aanzienlijk deel van deze collectie te digitaliseren.

Een volgende stap was het inventariseren, opkuisen en de dubbele eksemplaren wissen. Vandaag, eind 2014 is dit voor ruim de helft gebeurd. Het huidige opzoeksysteem, via reeksen in pdf-bestanden was een noodzakelijk begin maar gezien het volume voldeed dit niet meer volledig aan de verwachtingen. Daarom zijn wij nu gestart met een dynamische database, wat het opzoeken ruimschoots zal vergemakkelijken. Gelieve hierbij te noteren dat de familienamen aan elkaar werden geschreven (vb. Van den Berghe wordt Vandenberghe), terwijl specifieke letters zoals accenten, afkappingstekens enz. werden vermeden.


Het consulteren van deze digitale bidprentjes kan momenteel enkel gebeuren tijdens de openingsuren in ons documentatiecentrum.

Vrijwilligers die een handje willen toesteken bij deze verwerking van de bidprentjes/rouwbrieven zijn altijd welkom !

De mogelijkheid bestaat om digitale kopies van deze bidprentjes te bekomen. De opzoekingskosten per kopie bedragen 0,25 € als FV -lid en 0,40 € als niet-FV-lid. Het is aan te raden, in geval van bestelling en dit als bevestiging, om het verschuldigde bedrag te betalen op BE37 9796 2228 6428 van FV-Westkust, Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne.

Pour les paiements internationaux, veuillez noter nos références bancaires.Tous les frais bancaires sont supportés par le client.

For international payments, pls note our bankreferences.
All bank charges will be borne by the client.

Bidprentjes laatst bijgewerkt op

23-06-2021

Aantal : 503 293

FV-Westkust, Proostdijkstraat 1, B8630 Veurne
BIC : ARSPBE22
IBAN : BE37 9796 2228 6428

Rouwbrieven laatst bijgewerkt op

23-06-2021

Aantal: 287 590